Is een offerte altijd gratis?

Ons antwoord:

In de meeste gevallen wel. Hoezo in de meeste gevallen? In welke gevallen dan niet, vraagt u zich misschien af.

Indien het gaat om een offerte die u nodig hebt voor de verzekeringen, dan is deze enkel gratis als het werk uiteindelijk ook door ons wordt uitgevoerd. We vragen voor het opmaken van de offerte een op voorhand afgesproken bedrag om te vermijden dat we verloren moeite zouden doen in het geval u wel ontvangt, maar ervoor kiest om het werk niet door ons te laten uitvoeren. Het is uiteraard uw goed recht om een werk al dan niet te laten uitvoeren, maar we vinden het ook fair en aangenaam dat we onze tijd niet voor niks ruilen als u er voordeel bij doet.

Soms wordt tijdens een offertebezoek ook heel wat inspanning geleverd om een probleem te onderzoeken of een oplossing (of een proof of concept) aan te bieden, veel meer dan tijdens een normaal offertebezoek kan worden verwacht. Indien er dan geen reden meer is om nog op ons een beroep te doen of als u ervoor kiest om niet in te gaan op de aangeboden offerte – wat nogmaals uw goed recht is – kan het zijn dat wij u vragen of het ok is om een factuur te sturen voor het geleverde werk. Wij laten het dan aan uw oordeel over – echt – of u van mening bent dat wij een meerwaarde hebben geleverd waar u het correct van vindt dat onze tijd en kennis wordt vergoed. Wees gerust, u zal in dergelijke context geen betwiste factuur ontvangen. Wij hebben geen zin in onzinnige discussie, rechtbank of iets dergelijks. Wij geloven in fairplay, open communicatie en afspraken maken eerder dan dwingen, misleiden en wantrouwen.

Meer vragen of onduidelijkheid? Aarzel niet ons hieromtrent te contacteren.