Wat is de termijn voor het onderhoud centrale verwarming?

Ons antwoord:

Termijn voor onderhoud vloeibare brandstof (mazout – stookolie): jaarlijks.
Termijn voor onderhoud gasketels: tweejaarlijks.

Voorwaarden

De regels met betrekking tot onderhoud zijn van toepassing op centrale stooktoestellen. Individuele toestellen zijn aan andere regels onderworpen.

Procedure

Vloeibare brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen groter dan 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

  • Jaarlijks onderhoud verplicht.
  • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus vloeibare brandstof(externe website).
  • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
    Sinds 1 juni 2013 zijn de verbrandingswaarden voor centrale stooktoestellen met vloeibare brandstoffen verstrengd. Het heeft daarbij geen belang in welk jaar uw toestel gebouwd werd. Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen(externe website).
  • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
  • Bewaar minstens de laatste twee attesten.

Gas

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen groter dan 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.