Hoe gaat u te werk bij een ketelvervanging?

Ons antwoord:

 • U maakt een afspraak voor een werfbezoek
 • Ter plaatse wordt de situatie bekeken, wordt er geluisterd naar wat u wenst en wordt mondeling en schriftelijk de nodige informatie verstrekt.
 • U krijgt een link doorgestuurd naar een referentielijst, zodat u een kijkje kan nemen welke werken reeds werden uitgevoerd, waar, voor wie en op welke manier. Dit is in het leven geroepen omdat u voor dergelijke werken het nodige vertrouwen moet kunnen krijgen en bestaande klanten de beste manier zijn om u dat te geven.
 • Van sommige voorgestelde oplossingen kan niet worden afgeweken, omdat er wordt gekozen voor kwaliteit van de installatie op langere termijn. Deze beslissing is genomen door de ervaring uit de vele depannages op installaties waar geen rekening is gehouden met de aanbevelingen van de fabrikanten en de regels van de kunst. Verwacht dus geen prijsbreker, maar wel de beste prijs/kwaliteit verhouding. Vergeet niet dat het om een investering gaat die toch wordt verwacht 15 jaar dienst te doen.
 • De gebruikte merken zijn Vaillant, Remeha en Elco
 • U ontvangt een correcte en gedetailleerde offerte op de afgesproken termijn
 • Indien nodig kan u steeds om bijkomende informatie vragen. Dit kan telefonisch, per mail of zelfs op de werf
 • De werken worden uitgevoerd op de afgesproken datum, volgens de overeengekomen voorwaarden
 • U ontvangt de nodige informatie wederom mondeling en schriftelijk
 • U kan steeds contact opnemen om service te krijgen mocht dat naderhand nodig zijn
 • In elke stap van het proces staan u, de klant, en uw wensen centraal.