Waarom een condensatieketel en hoe werkt het?

Ons antwoord:

Besparing

Niet alleen omdat een condensatieketel sinds september 2015 de norm is. Het hoge rendement van de nieuwe toestellen helpt u besparen. Ideaal is de combinatie met een weersafhankelijke regeling. Op die manier haalt u het maximum uit de energie die in de ketel wordt gestopt. Uw energierekening zal – vaak een heel stuk – lager zijn dan vroeger.

Schouw

Vroeger was de temperatuur in de schouw van een cv ketel vrij hoog. Ergens tussen de 150 – 600 graden afhankelijk van hoe ver u teruggaat. Het is logisch dat alles wat in de schouw – voorbij de ketel – zit, verlies is. De temperatuur in de schouw mocht echter niet lager. Als deze lager was, onstonden er problemen. Geen voldoende trek, met gevaar van CO binnen. Daarnaast onstond er bij te lage temperatuur neerslag van vocht (condens) in de schouw.

Vandaag

Bij een condensatietoestel is de ketel en de schouw voorzien op het neerslaan van condensaat door de lage temperatuur. Ook de afvoer van de rookgassen is geen probleem meer ondanks de lage temperatuur. De rookgassen worden naar buiten gestuwd met een ventilator. De goede afvoer is dus niet meer afhankelijk van de natuurlijke trek.

Werking condensatieketel

Een condenstatieketel is zo opgebouwd dat hij zoveel mogelijk van de temperatuur van de vlam opneemt. De verbrandingskamer neemt de energie op en geeft deze af aan het verwarmingswater. De energie gaat daardoor niet meer verloren in de schouw. De schouwtemperatuur wordt niet meer hoger dan 80 – 90 graden bij vollast. Een weersafhankelijke regeling helpt om deze temperaturen nog te verlagen. Het stuk energie dat verloren gaat wordt daardoorsteeds kleiner. De heel uitgebreide en technische uitleg is hier te vinden.

Veiligheid

Bijkomend voordeel: een condensatietoestel is een gesloten toestel. Daardoor het gevaar van CO-intoxicatie uitgesloten. Ook de verluchting van de ruimte waar de ketel staat is heel wat beter voor de klant. Bij open toestellen is er verplicht een niet afsluitbare opening rechtstreeks naar buiten – denk: veel koude in de winter. Dit hoeft gelukkig ook niet meer bij een condensatieketel.